12 lutego odbyło się zebranie Zarządu i Członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej naszej Parafii. Było to zebranie sprawozdawczo, na którym podsumowaliśmy kolejny rok naszej działalności. Poniżej prezentujemy pełną treść sprawozdania za 2019 rok.

 

foto: Piotr Zimnal

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ
PRZY PARAFII ŚW. FLORIANA W SOSNOWCU
ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.


Praca Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w 2019 r. oparta była na programie duszpasterskim Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej. Na ostatni dzień roku sprawozdawczego nasz POAK liczył 18 członków. Składki członkowskie są na bieżąco zbierane przez skarbnika i odprowadzane do Zarządu Diecezjalnego AK w Sosnowcu.

W skład Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wchodzili: Tadeusz Sokołowski, Agnieszka Furtacz, Ewa Klimczyk, Lucyna Zimnal, Maria Gabała i Renata Koźbiał. Opiekunem POAK jest ksiądz Proboszcz Stefan Wyporski.

W trzeci piątek miesiąca członkowie POAK spotykają się na Mszy Świętej o godz. 18.00, po której jest spotkanie członków POAK w salkach pod przewodnictwem księdza opiekuna parafialnego asystenta Akcji Katolickiej.  Każda trzecia niedziela miesiąca jest niedzielą Akcji Katolickiej. Oprawę liturgiczną Mszy Św. o godz. 7.00 przygotowują członkowie POAK.

 

W 2019 r. członkowie POAK  za zgodą księdza Proboszcza kwestowali przed kościołem:
- w dniu 07.04.2019 r. przed Świętami Wielkanocnymi kwestowano na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących wsparcia materialnego i zebrano kwotę 2.923,00 zł. Zakupiono produkty żywnościowe i przygotowano 23 paczki.

- w dniu 28.04.2019 r. na zorganizowanie festynu „Św. Florian – dzieciom” zebrano 1.284,00 zł. Festyn odbył się 11 maja 2019 r.

- w dniu 24.11.2019 r. kwestowano na zorganizowanie Mikołaja dla dzieci z naszej Parafii, zebrano kwotę 2.244,50 zł. Zabawa z obecnością Mikołaja odbyła się w dniu 05.12.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 40.

- w dniu 8.12.2019 r. przed świętami Bożego Narodzenia kwestowano na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących wsparcia materialnego, zebrano kwotę 2.786,50 zł. Zakupiono produkty żywnościowe, z których przygotowano 24 paczki.

 

Członkowie POAK realizują dzieło „Pomagamy dźwigać krzyż bezrobocia”. W ramach tego dzieła przygotowywane są paczki żywnościowe  dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Rodziny te zgłaszają się same do parafii, są zgłaszane przez sąsiadów bądź księży po wizycie duszpasterskiej. Następnie przeprowadzane są z rodzinami rozmowy na temat ich sytuacji finansowej i dopiero po przeprowadzonej rozmowie rodzina może zostać zakwalifikowana do comiesięcznej pomocy.

Przez cały 2019 r. przygotowano w ramach tego dzieła 133 paczki żywnościowe (bez paczek świątecznych). Pieniądze na ten cel pochodziły z ofiar pieniężnych otrzymanych od naszych parafian. Łącznie kwota wydana na ten cel to 3.038,97 zł.

Członkowie Akcji Katolickiej w każdą środę wydawali żywność otrzymaną z Caritas, jak również wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas brali udział w przedświątecznych zbiórkach żywności w Biedronce, którą następnie wydano w ramach paczek świątecznych.

 

W ciągu trwania roku szkolnego dzięki ofiarom zadeklarowanym przez parafian Akcja Katolicka opłacała obiady dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w dwóch szkołach podstawowych znajdujących się na terenie naszej Parafii. W 2019 roku wydano na ten cel 5.684,00 zł.

 

W 2019 roku postanowiliśmy wesprzeć finansowo:

- Fundację Małych Stópek, której celem jest obrona wartości ludzkiego życia od poczęcia – kwota 200 zł,

- akcję „Rodzina Rodzinie” prowadzoną przez Caritas. Swoim wsparciem otoczyliśmy mieszkającego w Aleppo Eliasa, który jest wdowcem i ma jedno dziecko. Kwota wydana na ten cel w ubiegłym roku to 510 zł, ale był to pierwsza z sześciu zadeklarowanych transzy pomocy.

                                                                                                 

Przygotowano liturgie Mszy Św. w następujące dni:

- w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 7.00,

- w dniu 28.04.2019 r. o godz. 7.00 w święto Miłosierdzia Bożego;

- w dniu 04.05.2019 r. w święto Św. Floriana - odpust Parafialny i Msza Św. o godz. 11.00 za Hutników i ich rodziny,

 

Członkowie POAK zamawiają Msze Święte z okazji imienin kapłanów pracujących w Parafii i za każdego członka POAK Pamiętają też w modlitwie o swoich kapłanach w dniu ich święta – w Wielki Czwartek.

 

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli: 

- w dniu 6 stycznia w Orszaku Trzech Króli,

- w dniu 18 stycznia w  spotkaniu opłatkowym,

- przeżywaniu Wielkiego Postu włączając się w prowadzenie nabożeństw Drogi Krzyżowej, czuwaniu  przy Grobie Chrystusa, udział w uroczystościach Triduum Paschalnego,

- w dniu 12 kwietnia w Drodze Krzyżowej ulicami naszych osiedli,

- w dniu 28 kwietnia z racji Niedzieli Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 w Godzinę Miłosierdzia poprowadziliśmy godzinne nabożeństwo modlitewne,

- w dniu 16 czerwca we Mszy Świętej na Placu Papieskim w XX rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w naszym mieście,

- w dniu 20 czerwca w procesji Bożego Ciała i w przygotowaniu drugiego ołtarza,  

- w dniach 23-26 sierpnia w zagłębiowskiej pieszej pielgrzymce do Częstochowy,     

- w dniu 14 września w diecezjalnej pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej,

- w dniach 21-28 września w parafialnej pielgrzymce do Fatimy i Santiago de Compostela,

- w dniu 5 października w wyjazdowym dniu skupienia do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu,

- w dniu 24 listopada we Mszy Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  w Sosnowcu,
z racji XXIII rocznicy powstania Akcji Katolickiej w naszej Diecezji.

 

Ponadto członkowie Akcji Katolickiej uczestniczą we wszystkich pracach porządkowych i remontowych, które mają miejsce w naszej Parafii.

 

Dziękuję Zarządowi i członkom POAK za poniesiony trud i wkład pracy w czasie realizowania naszych zadań. Szczególne podziękowania kieruję na ręce księdza Stefana Wyporskiego, a także księży wikariuszy, którzy w 2019 roku pełnili posługę duszpasterską w naszej Parafii.

 

                                                             Bóg zapłać wszystkim.


Tadeusz Sokołowski
Prezes POAK

 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez członków POAK na spotkaniu w dniu 12 lutego 2019 r.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież