Dzielę się radością, którą sprawili mi moi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 38 i ich rodzice. W ramach zajęć katechezy zdalnej, w temacie o nabożeństwie majowym, zadałam dzieciom w klasach I –II jako pracę dla chętnych wykonanie kapliczki Matki Bożej, przy której będą mogli się modlić do Maryi w miesiącu maju.

30 października po szkolnych korytarzach ZSO nr 5 - SP nr 38 w Sosnowcu przechadzali się „Święci”- młodzi aktorzy z klasy IIIa i VIc, którzy pod kierunkiem pani Iwony Letniowskiej,  pani Oli Szechowicz oraz siostry Sawiany przygotowali przedstawienie pt. „To dla mnie i dla ciebie święci orędują w niebie”.

W piękną jesienną sobotę 19 października wyruszyliśmy na Jurę Krakowsko-Częstochowską, aby pokłonić się Leśniowskiej Pani, ale także podziwiać niesamowitą florę i faunę Złotego Potoku i Żarek.

W dniach 12-15 września 2019 r. uczniowie klasy Va ze Szkoły Podstawowej nr 40 pod opieką wychowawcy Agnieszki Furtacz i pani Eweliny mieli okazję uczestniczyć w wycieczce organizowanej przez Klub Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK w Sosnowcu w ramach zadania publicznego w dziedzinie kultury.

To już jedenasty raz dzieci z naszej parafii mogły uczestniczyć w koloniach parafialnych. Tym razem miejscem naszego pobytu była Rabka-Zdrój.

W uroczystość Trójcy Świętej najmłodsi parafianie- dzieci z Przedszkoli nr 45 i nr 43, w których katechizują katechetki P. Anna Bulska i s. Sawiana otrzymały dyplomiki za udział w całorocznej katechezie.

1-2 czerwiec 2019 roku wyruszyliśmy z Wisły Głębce przez przełęcz Kubalonka na Baranią Górę.